Οι Εταίροι

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη

To Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη, ένα κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει στο κέντρο των ενδιαφερόντων του τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική, στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με κύριο άξονα την εμφάνιση και εξέλιξη του Μοντέρνου στον 20ο και 21ο αιώνα.

Το Ίδρυμα επιδιώκει πρωταρχικά να ενθαρρύνει το κοινό να αναπτύξει έναν πλατύ και διεπιστημονικό διάλογο με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική μέσω της διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων, συναυλιών, διαλέξεων και σεμιναρίων.

Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει την έρευνα και υποστηρίζει τα δίκτυα διεθνής συνεργασίας με σκοπό την εκπαίδευση του κοινού και την προώθηση του πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του νεανικού κοινού, το Ίδρυμα  διατηρεί ηγετικό ρόλο στην Αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εξοικείωση του νεανικού νου με όλες τις μορφές τέχνης, στην καλλιέργεια της νεανικής καλλιτεχνικής ευαισθησίας, καθώς και στη δημιουργία μιας ανθεκτικής σχέσης με την καλλιτεχνική έκφραση εν γένει.

H Commonspace είναι μια συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που λειτουργεί από το 2012 ως δίκτυο συνεργατών, το 2015 απέκτησε τη μορφή της ΚΟΙΝΣΕΠ με το όνομα CPD Creating Spaces και πλέον είναι Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Τα μέλη και η ευρεία γκάμα συνεργατών της commonspace αποτελούν ένα δίκτυο ειδικών και επιστημόνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό της πόλης και του χώρου μέσα από μια πληθώρα αντικειμένων και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας ερευνητική δουλειά με πλούσιο μελετητικό έργο.

Commonspace
Δίπυλον - Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας

Το Δίπυλον είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και της Χαρτογραφίας. Ενδιαφέρεται για τη συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και χαρτογραφικών δεδομένων με σκοπό την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο ενός γενικότερου ενδιαφέροντος για τα πολλαπλά στρώματα κατοίκησης ενός τόπου, τη διαχρονικότητα και τις μεταμορφώσεις του αστικού χώρου, το επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται σήμερα στη μελέτη της τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας και της Αττικής. Το Δίπυλον επικεντρώνεται στην επικοινωνία και τη διάδοση του έργου του μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αρχαιολογίας και των ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Διοργανώνει σεμινάρια που προωθούν τη χρήση GIS στην αρχαιολογία και την ιστορική τοπογραφία, καθώς και εκπαιδευτικές περιηγήσεις σε λιγότερο γνωστά μνημεία της Αθήνας, όπως είναι το αρχαίο τείχος της.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που ιδρύθηκε το 1964, είναι το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Στα 24 Τμήματα του, το πανεπιστήμιο έχει 28.727 Προπτυχιακούς και 3.959 Μεταπτυχιακούς φοιτητές, συνολικά 727 μέλη ΔΕΠ, 146 Διδακτικό και Τεχνικό προσωπικό και 457 Διοικητικό Προσωπικό (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2013).

Στο έργο αυτό συμμετέχει το τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος εστιάζει στην ιστορία και την αρχαιολογία μεγάλου τμήματος της μεσογειακής περιοχής από τους προϊστορικούς χρόνους έως τον 20ο αιώνα και στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Το τμήμα έχει υλοποιήσει πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της πολιτιστικής πληροφορικής, της πολιτιστικής ψηφιοποίησης και συγκέντρωσης καθώς και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Πανεπιστήμιο Πατρών