Βιώστε την εμπειρία του κέντρου της Αθήνας στην αρχαία του μορφή

Το έργο του Virtual Street Museum χρησιμοποιεί την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής για κινητά να περιπλανηθούν στους δρόμους της Αθήνας εξερευνώντας τον τρόπο που ήταν η πόλη στην αρχαιότητα. Η εφαρμογή παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον χρήστη δημιουργώντας μια διαδρομή, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προσαρμοσμένη στις προσωπικές του επιλογές. Οι διαδρομές που προσφέρονται περιλαμβάνουν σημεία ενδιαφέροντος ενισχυμένα με σκηνές επαυξημένης πραγματικότητας όπου ο χρήστης μπορεί να δει τις πληροφορίες της αρχαίας τοπογραφίας με εντυπωσιακό τρόπο.

Αρχαία Τοπογραφία

Η έρευνα στην αρχαία τοπογραφία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας δημιούργησε μια πλούσια βάση δεδομένων αρχείων.

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας γίνεται όλο και πιο προσιτή στο κοινό καθώς οι περισσότερες κινητές συσκευές σήμερα μπορούν να την υποστηρίξουν.

Εξατομικευμένη Εμπειρία

Η εφαρμογή παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον χρήστη δημιουργώντας μια διαδρομή, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προσαρμοσμένη στις προσωπικές του επιλογές.

Ο στόχος μας

Αυτό το έργο εστιάζει στην προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού, ενός ακμάζοντος υποσυνόλου της τουριστικής βιομηχανίας που στοχεύει να αναδείξει και να γιορτάσει την πολιτιστική, φυσική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυξανόμενης αλληλοεξαρτώμενης σχέσης μεταξύ του τουρισμού και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού, το έργο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις προόδους στην ψηφιακή τεχνολογία για την αναπαράσταση και την προώθηση των πολιτιστικών πόρων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών φορητών υπολογιστών για τη μετατροπή των παραδοσιακών έντυπων τουριστικών οδηγών σε εξατομικευμένους ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς (PET), με πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων και λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας για μια καθηλωτική εμπειρία χρήστη.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τους επισκέπτες και τους τουρίστες στο σχεδιασμό πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς τους. Μέχρι τώρα, οι δυνατότητες των PET να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού παραμένει ένα ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα και αυτό το έργο στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό. Προτείνει την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος τουριστικού οδηγού για το σχεδιασμό εξατομικευμένων πολιτιστικών-τουριστικών διαδρομών, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό τεχνολογιών όπως συστήματα πληροφοριών διαδικτύου, αλγόριθμους βελτιστοποίησης και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητές συσκευές. Αυτό το σύστημα αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες κατά τον προγραμματισμό επισκέψεων σε σημεία ενδιαφέροντος (POI) σε ένα άγνωστο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας τον διαθέσιμο χρόνο τους και χωρίς προηγούμενη γνώση της συγκριτικής «αξίας» των POI. Η επιλογή των πιο σημαντικών POI που ευθυγραμμίζονται με το προφίλ του επισκέπτη ή το προφίλ της επίσκεψης και η έγκαιρη τακτοποίησή τους κατά μήκος προγραμματισμένων τουριστικών διαδρομών είναι μια πολύπλοκη εργασία που απαιτεί αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό έντυπων ή/και διαδικτυακών πόρων.

Οι Εταίροι

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη
Commonspace
Δίπυλον - Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας
Πανεπιστήμιο Πατρών